ارتباطات و رسانه

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز - ورودی 1393

ارتباطات و رسانه

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز - ورودی 1393

عضویت در خبرنامه

ارتباطات و رسانه

مطالب منتشر شده در این وبلاگ توسط ارتباطاتی‌های دانشگاه آزاد تهران مرکز تهیه شده است.

۳ مطلب با موضوع «ارتباطات و توسعه» ثبت شده است

۰۷
خرداد
۹۴

این مقاله در پی آن است تا به پاسخ گویی به سؤال «رابطه ی دین و توسعه» از منظر شهید مطهری بپردازد.

آنچه مسلم است، در نگرش ایشان، هر نوع دینی با توسعه سازگاری ندارد؛ همچنان که هر معنی و مفهوم، و هر الگو و استراتژی از توسعه نیز با دین همگامی و همراهی نخواهد داشت. به اعتقاد وی، دینی که بین دنیا و عقبی تعارض می بیند، و یا علم و دین و وحی و عقل را منافی یکدیگر می پندارد؛ هرگز راهی به سوی توسعه، و گامی در جهت توسعه نمی تواند بردارد. کما این که توسعه ای که انسان را به دین گریزی و خدا فراموشی می خواند، و دستاورد آن به عقب راندن و کنار گذاشتن آموزه های الهی و وحیانی است، با هیچ دینی نمی تواند همراه گردد.

  • seyyed mohammad hoseini
۰۶
خرداد
۹۴

با توجه به اینکه موتور محرکه صنعت و اقتصاد در ایران صنعت نفت می باشد در نتیجه استراتژی ویژه آن در مقابل تحریم ها، محدودیت ها و چشم انداز توسعه این صنعت حائز اهمیت بسیاری است. بعد از تدوین برنامه های پنج ساله اول، دوم و سوم توسعه در خصوص صنعت نفت.

  • seyyed mohammad hoseini
۱۴
ارديبهشت
۹۴

هدف این درس ارتقای شناخت علمی کارشناسان ارتباطات است در مورد نقش وسایل ارتباط جمعی در توسعه و اینکه چطور وسایل ارتباطی و ارتباطات می تواند در پیشرفت کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته دخالت کند.

ماهیت نظریه پردازی ها را شناسایی کند و اینکه چطور نظریات ارتباطات در مکاتب مختلف هر کدام تعریفی از توسعه می‌دهند (development).

  • seyyed mohammad hoseini