ارتباطات و رسانه

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز - ورودی 1393

ارتباطات و رسانه

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز - ورودی 1393

عضویت در خبرنامه

ارتباطات و رسانه

مطالب منتشر شده در این وبلاگ توسط ارتباطاتی‌های دانشگاه آزاد تهران مرکز تهیه شده است.

۳۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳۱
ارديبهشت
۹۴

متن ارائه شده توسط جناب آقای دکتر الستی برای درس زبان تخصصی در خصوص headline.

  • seyyed mohammad hoseini
۳۱
ارديبهشت
۹۴

—
رویکرد "کاربردها و خشنودسازی" یا "استفاده و رضامندی"، یکی از مشهورترین نظریات ارتباط جمعی است. در این  رویکرد که به مخاطبان رسانه‌ها پرداخته می‌شود، تأکید می‌شود که انگیزه مخاطبان در مصرف محصولات رسانه‌ای،رضامندی و ارضای برخی از نیازهای تجربه‌شده آنان است.
  • seyyed mohammad hoseini
۲۹
ارديبهشت
۹۴

نام کتاب: اصول حقوق ارتباطات در اسلام (با مروری بر قواعد بین‌المللی)

 مؤلف: محمد آدمی

 دین مبین اسلام، یگانه مکتبی است که خداوند متعال آن را برای سعادت ابدی بشر عرضه نموده و محتوای آن به گونه ای است که در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها با شرایط مختلف و در حوزه های فردی و اجتماعی دارای احکام الهی می‌باشد. قرآن کریم و احادیث و سیره ائمه اطهار(ع)، راه کمال انسانی را با در نظر گرفتن همه اعصار بیان نموده اند.

  • seyyed mohammad hoseini
۲۹
ارديبهشت
۹۴

زیبایی شناسی یکی از رشته های پنج گانه کلاسیک فلسفه است.( در کنار شناخت شناسی، منطق، اخلاق و متافیزیک)

فلسفه در پی آن است که زیبایی و امر زیبا را خوب بشناسد و حقیقت و مشخصات آن را تعیین کند و اگر ممکن شد، اصول و قواعد زیبایی را دراختیار همگان قرار دهد. این حوزه از فلسفه که به زیبایی و چیستی آن می پردازد، موسوم به زیبایی شناسی است.

  • seyyed mohammad hoseini
۲۸
ارديبهشت
۹۴

وال‌استریت ژورنال یا سبک کباب، روشی رایج برای پرداختن به خبرهایی با لید فیچر و متمرکز بر روی یک مشکل یا مسئله‌ی سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی است. مطالب فیچر (Feature) به حاشیه موضوع اصلی می‌پردازند. سبک وال‌استریت ژورنال تنظیم بیشتر برای قالب اخبار، گزارش‌های توصیفی – خبری، حوادث و مطالبی که کلاً دارای رویکر توصیفی هستند کاربرد دارد.
  • seyyed mohammad hoseini
۲۸
ارديبهشت
۹۴

نیکلاس آبرکرامبی و بریان لانگهُرست در کتاب مخاطبان پیشنهاد پارادایم جدید نمایش/ اجرا را بجای پارادایم درآمیختن/مقاومت ارائه کردند. پارادایم درآمیختن/مقاومت توسط استوآرت‌هال و جان فیسک براساس ساختارگرایی کلاسیک شکل گرفته است. مقاومت و گریز مخاطب در برابر درآمیختن با منافع تجاری. (جان فیسک)

  • seyyed mohammad hoseini
۲۸
ارديبهشت
۹۴

هواخواهی نقدی است بر اشکال متعارف فرهنگ مصرفی. جنبه فوق العاده فرهنگ هواخواهی، مبارزه برای دگرگون ساختن، ایجاد فرهنگ مشارکتی و مقاومت در برابر الزام‌های امروزی است.

  • seyyed mohammad hoseini