ارتباطات و رسانه

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز - ورودی 1393

ارتباطات و رسانه

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز - ورودی 1393

عضویت در خبرنامه

ارتباطات و رسانه

مطالب منتشر شده در این وبلاگ توسط ارتباطاتی‌های دانشگاه آزاد تهران مرکز تهیه شده است.

۰۴
دی
۹۴

دیوید مورلی به بسط نظریات استوارت هال اقدام کرد و مدلی تجربی از این نظریات به دست داد. از نظر او تلویزیون یک رسانه‌ی خانگی است که باید در خانه مطالعه شود و باید در زمینه طبیعی آن را مطالعه کرد.
  • seyyed mohammad hoseini
۲۵
آبان
۹۴

تیتر هدایتگرخواننده به سوی خبراست. این هدایتگری می‌بایست توام با جذابیت، تازگی و تبلیغ و اقناع باشد. تسلط بر واژه‌ها، دقت در درست‌نویسی و احاطه بر خبر، کلید موفقیت در تیترنویسی است. آن جاکه تیتر بر معنا قرار می‌گیرد، واژه‌ها و کلمات نقش اساسی می‌یابند. تیترنویس باید بر زبان مورد استفاده‌اش مسلط باشد، واژه‌های تازه و باطراوت را بشناسد و جایگاه کاربردی آن‌ها را بداند.

  • seyyed mohammad hoseini
۲۵
آبان
۹۴

 در این مطلب، با انواع تیترها از جمله: 1- تیتراستنباطی، 2-تیتر نقلی ، 3-دوتیتر، 4-تیتر اقناعی یاتهییج کننده ، 5- تیتر غیرمتعارف ، 6- تیتر سؤالی ، 7. تیتر با فعل منفی ، 8-تیتر خبری و ... آشنا خواهید شد.

  • seyyed mohammad hoseini
۲۵
آبان
۹۴

گردش آزاداطلاعات دردنیای پیچیده ارتباطات،حقی است  که هرشهروندمی تواندازآن بهره گیرد. این حق به رسمیت شناخته شده دربرگیرنده ی حق گردآوری، انعکاس و انتشار اخبار و نظرات و حق دریافت واستفاده ازاخبارواطلاعات است. نخستین بخشی که زیرچترحقوق ارتباط جمعی جای می‌گیرد، از یک سو، خود رسانه‌های گروهی‌اند و از سوی دیگر دست اندرکاران و متصدیان رسانه های گروهی اند.

  • seyyed mohammad hoseini
۱۷
آبان
۹۴

مارکسیسم: مکتبی سیاسی و اجتماعی است که توسط کارل مارکس، فیلسوف و انقلابی آلمانی در اواخر قرن نوزدهم ساخته شد. فردریش انگلس نیز از شکل‌دهندگان مهم به اندیشه مارکسیسم بوده‌است و مارکسیست‌ها با اصول کلی اندیشه او نیز موافق هستند.

اساس مارکسیسم آن طور که در مانیفست کمونیست (نوشته مارکس و انگلس) بیان شده‌است بر این باور استوار است که تاریخ جوامع تاکنون تاریخ مبارزه طبقاتی بوده‌است و در دنیای حاضر دو طبقه، بورژوازی و پرولتاریا وجود دارند که کشاکش این دو تاریخ را رقم خواهد زد.

  • seyyed mohammad hoseini
۰۹
آبان
۹۴

هورکهایمر مى‌کوشید محرومیت نظریات اجتماعى از پژوهش اجتماعى را به وسیله بسط و گسترش محتواى نظرى نهفته در بهترین مطالعات تجربى اصلاح کند. با این هدف که آن‌ها در یک چارچوب بزرگ‌تر متحد شوند و اصلاحى در تئورى مارکسیستى صورت پذیرد و برنامه‌هاى پژوهشى تجربى که از لحاظ فرهنگى پرفایده‌اند پدید آورده شود.
او معتقد است اگر پژوهش به تغییرات اجتماعى مثبتى منجر شود، نظریه‌هایى که در دایره آن مطرح شده اند تأیید شده، محسوب خواهد شد. 
  • seyyed mohammad hoseini
۰۷
آبان
۹۴

میشل، در دانشگاه سوربن فلسفه خواند، و در 1948 لیسانس گرفت. وی برای مدت کوتاهی عضو حزب کمونیست فرانسه بود ولی در سال 1951 از آن حزب کنار کشید. طی همان سال‌ها، فوکو درجه‌ی لیسانسی در روانشناسی و دیپلمی در رشته‌ی آسیب شناسی روانی گرفت. سپس به سوئد، لهستان و آلمان رفت و در دانشکده های زبان فرانسه در آن کشورها به تدریس پرداخت.

  • seyyed mohammad hoseini